Staročeské řemeslnické trhy – současnost

Současné trhy tradičních řemesel, jejichž realizaci zajišťuje Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově ve spolupráci s Muzeem Českého ráje v Turnově, se zaměřují na záchranu a prezentaci kulturního dědictví, především na záchranu uměleckořemeslné tvorby. Projekt se obrací na nejširší veřejnost napříč věkovými, sociálními skupinami obyvatelstva. Účinně oslovuje také turisty z jiných krajů Čech a zahraničí, kteří přijíždějí do Českého ráje. Staročeské řemeslnické trhy jsou pořádány jako obsahově hodnotné a přitom atraktivní setkání uměleckých řemeslníků s bohatým kulturním programem, v němž se prezentují amatérské folklórní, hudební a divadelní soubory a výkonní umělci. Autory projektu jsou etnolog MČR Turnov PhDr. Vladimíra Jakouběová a zakladatel Spolku přátel MČR Turnov Jaroslav Obročník, firma Dobra cons. Projekt Staročeské trhy byl zahájen v roce 1995. Každý ročník je však samostatný. Pravidelně se ho zúčastňuje více jak 150 řemeslníků nejen z České republiky i ze zahraničí. Od roku 2010 se trhů zúčastňují držitelé prestižních titulů Nositel tradice lidového řemesla, Mistr rukodělné výroby a regionální produkt z různých oblastí České republiky. Cílem projektu Staročeských trhů tradičních řemesel je vytvoření příležitosti a prostoru k setkání řemeslníků prezentujících tradiční lidová řemesla a lidové výtvarné umění, zároveň vytvořit příležitost a prostor k setkání souborů a výkonných umělců prezentujících tradiční folklór (lidová hudba, tanec, obyčeje) a příbuzných žánrů amatérské alternativní kultury (hudba, divadlo). Akce tak atraktivní formou seznamuje veřejnost s kulturním potenciálem regionu a umožňuje návštěvníkům zapojit se do procesu oživení tradiční kultury např. aktivní účastí při demonstracích tradičních výrobních postupů (např. hrnčířství, tkaní, soustružení dřeva, paličkování ad.) nebo získáním esteticky hodnotného uměleckého artefaktu, oděvního nebo bytového doplňku.

Dvoudenní přehlídku řemesel, hudebních a divadelních souborů navštěvuje každoročně téměř deset tisíc lidí. Turnovské staročeské trhy se tak stávají neodmyslitelnou součástí kulturního života obyvatel celého regionu.

Pořadatelem Staročeských trhů v Turnově je Spolek přátel Muzea Českého ráje a Muzeum Českého ráje v Turnově.

Programový vedoucí a propagace:

Marcela Beranová, DiS., předsedkyně spolku

Organizační zajištění a výběr řemeslníků:

Vladimíra Jakouběová, PhDr., jednatelka spolku