Kriteria pro výběr a účast na trhu

  1. Řemeslník má živnostenský list na výrobu svého sortimentu a prodává jen své výrobky.
  2. Přiměřeným dobovým oblečením a vystupováním přispívá k atmosféře trhu.
  3. Výběr řemeslníků provádí vedení Spolku přátel MČR Turnov.
  4. Špičkoví řemeslníci a spolupracovníci Spolku přátel muzea Českého ráje jsou zařazováni průběžně.
  5. Vybraní řemeslníci budou každý rok zveřejněni na našich stránkách do konce března.
  6. Výběr je čistě věc organizátorů a na účast není žádný právní nárok.
  7. Certifikace „Regionální produkt“ a dalších certifikátů automaticky neopravňuje k účasti na trhu.
  8. Řemeslníci vybraní pro daný ročník dostanou v průběhu měsíce února smlouvu od vedení Spolku přátel MČR Turnov. Noví zájemci se mohou hlásit na uvedených kontaktech. Pořadatelé si vyhrazují právo na výběr řemeslníků, který je vymezen kvalitou produkce a kapacitou tržiště.

Informace získáte na:

jakoubeova@muzeum-turnov.cz

tel. 481 322 106604 720 571

beranova@muzeum-turnov.cz

tel. 481 322 106, 736 145 354