Edukativní dílny

Tvůrčí interaktivní dílny pro žáky a studenty turnovských škol probíhají několikrát do roka, trvají týden a jsou napojeny na probíhající výstavy. Jejich cílem je představit dětem témata výstav formou hry a naučit přemýšlet nad viděnými objekty. Obvykle jsou zahajovány komentovanou prohlídkou dané výstavy, během které nechá průvodce děti plnit drobné úkoly a o vystavených předmětech s nimi diskutuje. Hlavní část programu pak tvoří rukodělná aktivita, kterou děti reagují na zážitky z výstavy a během níž se učí i méně obvyklé výtvarné techniky. Některé z dílen vedou externí lektoři, většinou akademičtí výtvarníci. Interaktivní tvůrčí dílny doprovázejí probíhající výstavy v MČR Turnov a na Dlaskově statku v Dolánkách. Jedná se o dlouhodobý záměr nabídky edukativní činnosti muzea se zaměřením na řemeslnickou výrobu, zprostředkování edukačního programu směřujícího k osvojení manuální dovednosti a řemeslné praxe. Projekt je realizován jako celoroční edukativní program, klade si za cíl zprostředkovat pomocí celoročního vzdělávacího programu znalosti, dovednosti a konfrontaci s řemeslnou výrobou regionů Pojizeří. Edukační dílny se zaměřují dramaticko-pedagogickou formou také na osvojení znalostí z muzejních oborů etnografie – lidová kultura, rekonstrukce tradičních oslav, zvykoslovné předměty a řemeslnické techniky.

Edukativní cíle jsou zaměřeny na cílové skupiny – žáky základních a středních škol, širokou veřejnost.

V letních měsících jsou dílny určeny účastníkům mezinárodního setkání studentů uměleckých škol a samozřejmě také návštěvníkům z řad veřejnosti.

Aktuální program dílen na www.muzeum-turnov.cz