Spolek přátel Muzea Českého ráje

Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově je občanské sdružení, které bylo založeno v roce 1995. Do povědomí veřejnosti se zapsal především cíleným programem, zaměřeným na rehabilitaci uměleckého řemesla a na zmapování bílých míst v regionální lidové kultuře. Renomé si získal pořádáním Staročeských řemeslnických trhů, které se staly nejmasovější kulturní akcí, pořádanou v Turnově a jednou z největších řemeslnických přehlídek v České republice. Při přípravě řemeslnických trhů spolek spolupracuje
s odbornými institucemi, etnologickými pracovišti a muzei a od roku 1999 také se zahraničními partnery. S jeho činností souvisí i vydávání propagačních materiálů, které prezentují tradiční lidová řemesla. Vedle toho se toto sdružení, které má dnes 35 členů, stalo partnerem pro pořádání dalších akcí podobného charakteru na Dlaskově statku v Dolánkách v rámci programu Tradiční lidová řemesla a lidová slovesnost, organizuje řemeslnické dílny, podporuje programy pro handicapované občany a podílí se na řadě  výzkumných projektů muzea.

Vedení Spolku přátel MČR Turnov

předsedkyně: Marcela Beranová, Dis.
kontakt: beranova@muzeum-turnov.cz

místopředseda: Mgr. Jiří Mašek

jednatelka: PhDr. Vladimíra Jakouběová
kontakt: jakoubeova@muzeum-turnov.cz