Staročeské řemeslnické trhy Turnov

26. ročník

Festival řemesel, hudby a divadla, to jsou Staročeské řemeslnické trhy v Turnově.
Za dobu svého konání (25 let) se staly jedinečnou reprezentativní akcí, setkáním těch nejlepších, které oblasti řemeslné tvory v Libereckém kraji a celé České republice máme. Každoročně tu mohou návštěvníci obdivovat práci 150 řemeslníků. Nechybí tu Mistři tradiční rukodělné výroby z různých krajů naší země, držitelé národního titulu Nositel tradice lidového řemesla, nositelé regionálních značek
i řemesla zapsaná na reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO (modrotisk, perličky).
Staročeské řemeslnické trhy v Turnově zprostředkovávají návštěvníkům bezprostřední kontakt
s tradičními materiály a výrobními postupy, které nezatěžují životní prostředí. Akce si klade za cíl vysvětlit význam rukodělné výroby a tradičních řemesel. Bohatou nabídku řemesel doplní také vynikající výběr občerstvení, velmi často oceněného značkami regionálních potravin. Pro děti jsou vedle kulturního programu připraveny také dřevěné houpačky, kolotoč, rozměrné hry, hlavolamy
a další atrakce. Kouzlem této akce je propojení řemesla a kulturního programu. Toto výjimečné spojení je podtrženo i samotným zasazením do městského parku, klidové zóny města. V loňském roce návštěvnost této dvoudenní akce činila 13,5 tisíce osob.

Pokud si chcete užít dvoudenního programu na dvou pódiích, potěšit se krásou řemeslných výrobků
a setkat se s milými lidmi v příjemném prostředí, pak neváhejte a navštivte Staročeské řemeslnické trhy v Turnově 27. a 28. května.

A jaký kulturní program jsme pro Vás připravili na letošní 26. ročník Staročeských řemeslnických trhů
v Turnově?