24. ročník řemeslnických trhů –

tentokrát  v Dolánkách u Turnova

Vážné provozní důvody donutily pořadatele řemeslnických trhů hledat náhradní prostor pro uspořádání každoročního festivalu řemesel, hudby a divadla. V zájmu zachování tradice a atmosféry, které tato akce po léta vytváří, rozhodl se Spolek přátel muzea uspořádat tuto májovou slavnost v Dolánkách u Turnova. Obsahová náplň akce bude navazovat jednak na předchozí ročníky řemeslnických trhů, jednak na akce, které se od roku 1986 v areálu Dlaskova statku a v jeho okolí pořádají.  Tržiště s řemeslníky návštěvníci najdou nejenom v areálu statku, ale také u Rakoušova sroubku, kde stánky s řemeslníky doplní historický kolotoč a střelnice. Postup při výběru řemeslníků je totožný jak u předchozích ročníků. Návštěvníkům se představí špičkoví řemeslníci z mnoha regionů –  keramici, řezbáři, tkalci, skláři, šperkaři, výrobci dřevěného nádobí, koženého zboží, hraček a další. Řada z nich bude v areálu nádvoří statku řemeslo předvádět.

Bonusem pro návštěvníky bude komentovaná prohlídka expozice Hospodářův rok v Dlaskově statku, která návštěvníky seznamuje s průběhem hospodářského a obřadního roku v zemědělské usedlosti v první polovině 19. století. V době konání akce představí návštěvníkům období svatodušních svátků neboli Letnic, které se v lidovém prostředí slavily hodokvasem, zpěvem a tancem.